СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Към актуалния момент, в РБ няма утвърдени единни алгоритми за диагностичен и терапевтичен подход на кожните тумори, а множеството пропуски в тази област влияят неблагоприятно върху общата преживяемост на пациентите с онкодерматологични заболявания у нас. Наясно сме с тежестта на … Прочети повече

1 4 5 6 7