Проф. Д-р Георги Чернев

От Март 2016 Георги Чернев е професор по дерматология и венерология към Медицински институт (МВР), Министерство на вътрешните работи, Отделение по дерматология, венерология и дерматологична хирургия.

СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Към актуалния момент, в РБ няма утвърдени единни алгоритми за диагностичен и терапевтичен подход на кожните тумори, а множеството пропуски в тази област влияят неблагоприятно върху общата преживяемост на пациентите с онкодерматологични заболявания у нас. Наясно сме с тежестта на … Прочети повече

1 4 5 6 7