Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 130 : Първичен меланом на лимфните възли или метастаза от неизвестен примариус: Как да се подходи? Автори: Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 169 : Улцериращ прогресивен метатипичен базоклетъчен карцином на челото: хирургичен подход с прекрасен резултат! Автори:Иван Пидакев, Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 091 : Lichen sclerosus et atrophicus в гениталната област асоцииран с масивна пенилна меланоза: нетипична находка при български пациент. Автори:Георги Чернев.… Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

posted in: Uncategorized 0

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 041: Sweet синдром при пациент с остра миелоидна левкемия. Автори: Георги Чернев.… Прочети повече

Курсове и проекти в БДДХ

ʺОбучителните курсове по Дерматохирургияʺ и проектът ʺБърз Академичен Растежʺ се преместват от ADCRSTR.com към Българското дружество по дерматологична хирургия БДДХ – (Bulgarian Society for Dermatologic Surgery – BULSDS) (като основен изпълнителен орган): http://bulsds.com. ADCRSTR.com запазва ключовата си или първостепенна роля … Прочети повече

ПОКАНА

До: Членовете на „СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ“, гр. София

Управителният съвет на „СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание на сдружението на 03.05.2018 г. в 10 ч. на адреса по местоседалището на сдружението в гр. София, 1606, район Красно село, бул. „Генерал Скобелев“ № 26, партер… Прочети повече

Специално 2-ро издание на Македонското списание за Mедицинска Наука-ОАMJMS 2018: ГЛОБАЛНА ДЕРМАТОЛОГИЯ-2, съдържащо 60 статии на български дерматолози и дерматохирурзи!

Open Access Macedonian Journal of Medical Science, един от официалните бюлетини на ADCRSTR.com/Onkoderma кооперационната група, отново се оказа във фокуса на дебатите на световната дерматологична общност с 60 нови публикувани теми (с българско участие) засягащи дерматологичната хирургия, дерматологичната онкология и … Прочети повече

Проект – Академичен растеж и иновации: Бърза хабилитация?

През 2018 ADCRSTR стартира обучителни курсове за специализанти и млади специалисти (до максимум 3-ма човека в група, като задължително условие е кандидатите да владеят перфектен английски: писмено и говоримо), които да имат афинитет към научни проекти и публикации, желание и … Прочети повече

Индивидуални сертифицирани курсове по дерматологична хирургия

Дерматохирургична клиника ОНКОДЕРМА (dermatosurgery-tchernev.com) в партньорство с асоциацията ADCRSTR (Association for Dermatohistopathological control, Reevaluation and subsequent therapeutic recommendations, виж adcrstr.com) и Българското дружество по дерматологична хирургия – БДДХ (сайт: bulsds.com) организира индивидуални сертифицирани курсове по дерматологична хирургия в групи до … Прочети повече

Специално издание на Македонското списание за медицинска наука- ГЛОБАЛНА ДЕРМАТОЛОГИЯ, съдържащо 50 статии на български и интернационални колективи!

Open Access Maced J Med Sci (OAMJMS) is an international peer-reviewed, Open Access journal published four times per year. Indexed in: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CAB Direct, CiteFactor, CNKI Scholar, CrossRef DOI, DeepDyve, Directory of Open Access Journals (DOAJ), … Прочети повече

1 2 3 4 5 6 7