ПОКАНА

posted in: Uncategorized 0

До: Членовете на „СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ“, гр. София Управителният съвет на „СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ“ („Сдружението“), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква общо събрание … Прочети повече

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ)

posted in: Uncategorized 0

Aктуално презентирани постери от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 15 пролетен симпозиум на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 6 май , 2018 година, в Будва, Черна гора, постер номер 041: Sweet синдром при пациент с остра миелоидна левкемия. Автори: Георги Чернев.… Прочети повече