Валсартан: предполагаем индуктор на кожен меланом?

Валсартан е широко използван медикамент за лечение на артериална хипертония. За съжаление през юни тази година, американският производител Prinston Pharmaceuticals Inc. информира Центъра за оценка и изследване на лекарствата на FDA (Food and Drug Administration), че спира производството на продукти, … Прочети повече

ADCRSTR.com: възможност за пълно придобиване на асоциацията от юридически лица и/или застрахователни фирми!

След единодушно решение на водещите фигури в организацията, бе взето решение ръководството на ADCRSTR.com да бъде предоставено на лица, организации, адвокати/ адвокатски кантори, застрахователни фирми /консорциуми , които да преструктурират и фокусират идеите на борда в областта на медицинските грешки … Прочети повече

Медицински експертизи, реорганизация на борда и нов председател!

Организацията ADCRSTR.com се превръща в своебразен индивидуален стожер и регулатор на частната медицинска експертиза и оценка при случаи със сгрешени и/или забавени медицински диагнози (изисквани от съответните вещи лица от съда , застрахователи или частни лица). Целта на борда ще … Прочети повече

Медицински грешки, грешни подходи и диагнози. Eкспертни оценки, експертизи!

През месец септември сдружението ADCRSTR.com продължава активно своята експертна дейност в областта на дерматохистопатологичните /хистопатологичните диагнози и оценките на терапевтичните подходи при ключови/ спорни диагнози и манипулации в областта на: дерматологията, онкодерматологията, гинекологията, онкогинекологията, дерматологичната хирургия, абдоминалната и съдовата хирургия … Прочети повече

Участие на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27 конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология (EADV), 2018, Париж, Франция!

Българското дружество по дерматологична хирургия със сериозно участие на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология (JEADV), 12-16 септември, 2018, Париж, Франция! Представени бяха 3 постера. Постерите ще бъдат отразени за последен път на сайта на ADCRSTR.com, като … Прочети повече

Актуално презентиран постер от членове на българското дерматохирургично дружество (БДДХ) 2018!

Aктуално презентиран постер от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 12-16 септември , 2018 година, в Париж, Франция. Постер номер 1199 : Булозна форма на Тинеа инкогнито при българско дете. Автори:Георги Чернев, Ирина Юнгарева, Христо Мангъров, Иван Терзиев.… Прочети повече

Актуално презентиран постер от членове на българското дерматохирургично дружество (БДДХ) 2018!

Aктуално презентиран постер от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 12-16 септември , 2018 година, в Париж, Франция, постер номер 570 : Претибиално локализиран синдром на Stewart-Treves. Автори:Георги Чернев, Ирина Юнгарева, Константин Ставров, Иван Пидакев, Илия Лозев, Христо Мангъров, Михаел Троние.… Прочети повече

Актуално презентиран постер от членове на българското дерматохирургично дружество (БДДХ) 2018!

Aктуално презентиран постер от членове на Българското дружество по дерматологична хирургия (БДДХ) на 27ия конгрес на Европейската академия по дерматология и венерология, провел се от до 12-16 септември , 2018 година, в Париж, Франция, постер номер 574: Множествени базоклетъчни карциноми с инвазия на черепа и инфилтрация на твърдата мозъчна обвивка: Уникален случай на български пациент. Автори:Георги Чернев, Христо Мангъров, Константин Ставров, Славомир Кондоф, Атанас Дренчев.… Прочети повече

1 2 3 4 6