Медикаментозно индуциран меланом! Описание на първи случай на пациент лекуван с валсартан, развил впоследствие кожен меланом!