ADCRSTR.com: възможност за пълно придобиване на асоциацията от юридически лица и/или застрахователни фирми!

След единодушно решение на водещите фигури в организацията, бе взето решение ръководството на ADCRSTR.com да бъде предоставено на лица, организации, адвокати/ адвокатски кантори, застрахователни фирми /консорциуми , които да преструктурират и фокусират идеите на борда в областта на медицинските грешки и да са същевременно в състояние да ръководят и менажират правилно и целенасочено първоначално поставените от нас идеални цели. Учредителният борд следва да бъде преструктуриран, реформиран и т.н.
Имайки предвид сериозния брой на медицински грешки, който за съжаление съпътства клиничното ни ежедневие, бе взето решение: 1) Медицинските лица на борда да се заемат с възможно най- доброто и адекватно медицинско обезпечаване на спорните диагнози и правилния терапевтичен подход за всеки един пациент в съответната област и 2) при наличие на правно възникнали казуси, последните да бъдат поети от новите председатели и/или немедицински лица- юристи/застрахователи.

Към актуалния момент организацията, сайтът и доменът на ADCRSTR.com се предлагат свободно (за закупуване/ придобиване на всички права) и може да бъдат водени преговори по отношение на придобиването на цялата организация от трети лица.

За контакти: Проф. д-р. Г. Чернев: 00359 885 588 424