Медицински експертизи, реорганизация на борда и нов председател!

Организацията ADCRSTR.com се превръща в своебразен индивидуален стожер и регулатор на частната медицинска експертиза и оценка при случаи със сгрешени и/или забавени медицински диагнози (изисквани от съответните вещи лица от съда , застрахователи или частни лица). Целта на борда ще бъде да дава независими експертни оценки по различни медицински случаи/казуси.

В близко време се цели така също и разширяване на официалния борд с разнороден тип специалисти с оглед покриване на експертизите за правилна диагностика и последвало лечение във всички области на медицината (по устав областта на експертната оценка се определя от включените в борда специалисти и не засяга само дерматологията и патологията).

Следващите промени в организацията целят поемането на председателското място от мениджър-координатор, чиято основна цел е:

1) да се заеме с разширяването на борда,
2) организацията на редовни срещи между групи от специалисти по повод сгрешените диагнози във всички зони на територията на страната,
3) връзка с адвокатски кантори, заинтересовани от поемането на отделните казуси с цел максимална удовлетвореност на пациентите и подобрение на здравето на последните.