Медицински грешки, грешни подходи и диагнози. Eкспертни оценки, експертизи!

През месец септември сдружението ADCRSTR.com продължава активно своята експертна дейност в областта на дерматохистопатологичните /хистопатологичните диагнози и оценките на терапевтичните подходи при ключови/ спорни диагнози и манипулации в областта на: дерматологията, онкодерматологията, гинекологията, онкогинекологията, дерматологичната хирургия, абдоминалната и съдовата хирургия и т.н.

Планира се разширяване на дейността и обсъждане на нови кандидатури в борда, които да покрият следните области със своята независима експертна оценка:
1) лицево-челюстната и реконструктивна хирургия,
2) пластично-разкрасителната хирургия, както и
3) медицинските грешки при разкрасителни процедури: естетичната дерматология.

Експертни оценки и препоръки!