Чл-кор. проф. Д-р Григор Горчев, д.м.н

Медицински управител на МБАЛ „Света Марина“ – Плевен, Директор на Научноизследователски институт и Почетен Ректор на Медицински университет – Плевен. Проф. Горчев е лекар с три специалности – акушерство и гинекология, онкология и хирургия. Единственият акушер-гинеколог, който е член-кореспондент на Българската Академия на науките и носител на най-високото държавно отличие Орден „Стара планина“ първа степен за изключително големи заслуги към Народна Република България в областта на медицинската наука и практика.

Като сертифициран хирург на конзола, той е пионер във въвеждането и развитието на нов тип хирургия в гинекологията – робот-асистирана хирургия. Внедрява авангардни технологии в ендоскопската хирургия и прилага нова методика за хирургично лечение на раковите заболявания на женската полова система. За първи път в България и Източна Европа въвежда прилагането на HIFU технологии (високоинтензивен фокусиран ултразвук) за лечение на солидни тумори.

Проф. Горчев е провел множество специализации: по лапароскопска хирургия във Франция и Италия; по радикална роботизирана хистеректомия в Университета на Северна Каролина, САЩ. Лицензиран е като международен експерт – преподавател на специализанти по лапароскопска хирургия и е сертифициран хирург на конзола за операции с роботизираната система da Vinci в Центъра по телехирургия, Страсбург, Франция.

Председател е на Българската Асоциация по гинекологична ендоскопия, на Българската Асоциация по минималноинвазивна гинекологична хирургия и на Балканския медицински съюз. Член е на Управителния съвет и съосновател на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа.