СДРУЖЕНИЕ ДЕРМАТОХИСТОПАТОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, РЕЕВАЛУАЦИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Към актуалния момент, в РБ няма утвърдени единни алгоритми за диагностичен и терапевтичен подход на кожните тумори, а множеството пропуски в тази област влияят неблагоприятно върху общата преживяемост на пациентите с онкодерматологични заболявания у нас. Наясно сме с тежестта на общата проблематика на здравната система в България, както и с нуждата от създаване на една ползотворна здравна реформа, която да подобри изцяло качеството на медицинската помощ. Наясно сме обаче също така, че проблематиката в част от казусите, с които се сблъскваме като лекари-дерматолози, произтича не само от пропуските в системата, а от недостатъчна информираност и/или ангажираност на редица звена и специалисти по отношение на поведението при пациенти със злокачествени заболявания на кожата. Тази неблагоприятна ситуация се подкрепя и от факта, споменат по-горе, че в момента в България няма ясно установени правила и алгоритми за поведение в тези ситуации.

Създадохме дружество за дерматохистопатологичен контрол и последващи терапевтични препоръки, водени от идеята да се засили контрола върху пропуските, които струват човешки живот, както и от идеята да се осигури адекватна медицинска помощ на европейско и световно ниво. Степента на ангажираност на всички медици в системата трябва да бъде провокирана, а санкциите при допуснати пропуски, поради недостатъчна квалификация или ангажираност-засилени.

Сред целите на сдружението е и подпомагане на млади специалисти в тяхното професионално изграждане като лекари-дерматолози и онколози, интегрирайки международното качество на образование и квалификация. От съществено значение за постигане на нашите цели е и международната колаборация с утвърдени световни специалисти, с които се обсъжда и проблематиката в сферата на диагностиката и терапията на кожните тумори, консултират се и се разискват тежки случаи, взаимства се  опит и практика. Членовете на сдружението подкрепят интернационалната колаборация в сферата на науката, като работят усилено за усъвършенстването на собствените си знания, както и за подобряването на медицинската наука като цяло, участвайки в редица научни проекти и публикации, интегриране на нови теории за етиологията и патогенезата на познати заболявания и неразгадани загадки в сферата на патогенезата и манифестацията на определени заболявания. Иновативна мисъл и отдадена работа сътрудничи на нашите специалисти в борбата с редица медицински проблеми, основна част от които са неглежирането на кожните тумори при пациентите у нас.

Ако искаме да имаме европейско здравеопазване, трябва да осигурим квалификация на европейски ниво, информираност и по-строги санкции, в случай на животозастрашаващи пропуски, защото основополагащият лекарски принцип все още трябва да е “НЕ ВРЕДИ!“