Проект – Академичен растеж и иновации: Бърза хабилитация?

posted in: Uncategorized | 0

През 2018 ADCRSTR стартира обучителни курсове за специализанти и млади специалисти (до максимум 3-ма човека в група, като задължително условие е кандидатите да владеят перфектен английски: писмено и говоримо), които да имат афинитет към научни проекти и публикации, желание и … Прочети повече

Индивидуални сертифицирани курсове по дерматологична хирургия

posted in: Uncategorized | 0

Дерматохирургична клиника ОНКОДЕРМА (dermatosurgery-tchernev.com) в партньорство с асоциацията ADCRSTR (Association for Dermatohistopathological control, Reevaluation and subsequent therapeutic recommandations, виж adcrstr.com) организира индивидуални сертифицирани курсове по дерматологична хирургия в групи до максимум 2 човека. Курсовете включват: 1) Неколкомесечна ежедневна индивидуална подготовка … Прочети повече

Специално издание на Македонското списание за медицинска наука- ГЛОБАЛНА ДЕРМАТОЛОГИЯ, съдържащо 50 статии на български и интернационални колективи!

Open Access Maced J Med Sci (OAMJMS) is an international peer-reviewed, Open Access journal published four times per year. Indexed in: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CAB Direct, CiteFactor, CNKI Scholar, CrossRef DOI, DeepDyve, Directory of Open Access Journals (DOAJ), … Прочети повече

AКТУАЛНО ПРИЕТИ И ПРЕЗЕНТИРАНИ ПОСТЕРИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ADCRSTR НА 14 ПРОЛЕТЕН СИМПОЗИУМ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АКАДЕМИЯ ПО ДЕРМАТОЛОГИЯ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 25-28 МАЙ В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ

Цервикофациална актиномикоза припокриваща се с прогресивен (HPV – позитивен) хипофарингеален карцином: Едно дерматологично ʺЧудовище!ʺ

1 2 3